Για να πέσει το στέμμα πρέπει να πέσει και το κεφάλι μαζί” W. Shakespear

Η χρονιά ακόμα δεν έχει τελειώσει, παραμένει πιστή στις σταθερές της αξίες. Η πρόοδος όμως είναι ανάγκη και η αλλαγή ως ιδέα είναι επιθυμητή. Η αλλαγή είναι το μόνο που γνωρίζω σίγουρα ότι θα συμβεί. Συχνά γράφω για τις ανατροπές, κόντρα σε έναν κόσμο που είναι συνηθισμένος στα συνηθισμένα και με αγάπη προσεγγίζω τη δύναμη του διαφορετικού. Με ανατροπές στις σκέψεις και στις πρακτικές.Έτσι μπορώ με αρκετή σιγουριά να χαρακτηρίσω τη νέα χρονιά που έρχεται,χρονιά που θα φέρει τις πιο τολμηρές αποφάσεις.Γυρίζω σελίδα στη ζωή,στις ιδέες,στις σχέσεις, στον πολύτιμο χρόνο μου.Ότι πραγματικά επιθύμησα,ήταν αυτό που προσπάθησα να πραγματοποιήσω.Όλα τα άλλα τα έχει αναλάβει η μοίρα. Η μοίρα μου, είναι ο χαρακτήρας μου. Στον δρόμο της επιδίωξης, ότι πραγματικά επιθυμώ και δεν φοβάμαι, το κυνηγάω…