Ψαλίδα… ;

Η ψαλίδα είναι δημοκρατική και δίκαιη, συμβαίνει σε όλες τις γυναίκες και…