Οι επικίνδυνοι άνθρωποι είναι χειριστικοί!

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν την ικανότητα και την επιθυμία, να ασκούν…