Η Colette ξαναζεί!

Η Colette γεννήθηκε στην Βουργουνδία το 1873 και το πλήρες όνομά της…